دانلود تحقیق رشد مهارت هاي اجتماعي دانش‌آموزان با تجربه پيش دبستاني

بدون تجربه تجربه پيش دبستاني,پيش دبستاني,تجربه دانش‌آموزان پيش دبستاني,دانش‌آموزان پيش دبستاني,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق آماده,دانلود رایگان تحقیق,رشد دانش‌آموزان پايه اول ابتدايي,رشد مهارت هاي اجتماعي
بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود تحقیق رشد مهارت هاي اجتماعي دانش‌آموزان با تجربه پيش دبستاني برای شما در دسترس است

دانلود فایل

موضوع تحقيق : مقايسه رشد مهارت هاي اجتماعي دانش‌آموزان پايه اول ابتدايي با تجربه پيش دبستاني و بدون اين تجربه با فرمت قابل ویرایش wordتعداد صفحات: 66  صفحهچكيدههدف ما از پژوهش حاضر مقايسه رشد مهارتهاي اجتماعي دانش‌آموزان پايه اول ابتدايي با تجربه پيش دبستاني و بدون اين تجربه است.مقياس مورد استفاده در اين پژوهش عبارت است از: مقياس درجه‌بندي مهارت اجتماعي[1] (SSRS) گرشام و اليوت[2] (1990). نمونه اين تحقيق، 60 نفر از دانش‌آموزان با تجربه پيش دبستاني و 60 نفر ديگر بدون اين تجربه هستند.نتايج
بدست آمده نشان داد كه همكاري، قاطعيت، مسووليت‌پذيري و خويشتن‌داري در
دانش‌آموزاني كه دوره پيش دبستاني را گذرانده‌اند به طور معني‌داري بالاتر
از گروه ديگر است.فهرستعنوان                                                                                                              صفحهفصل
اول: ‌بيان
مسئله…………………………………………………………………………………………………7مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………81ـ1ـ
بيان
مسئله…………………………………………………………………………………………………………91ـ 2ـ اهميت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………10بعد

نظري……………………………………………………………………………………………………………10بعد

عملي…………………………………………………………………………………………………………..111ـ 3ـ اهداف و سئوالات پژوهش………………………………………………………………………………..12هدف

كلي………………………………………………………………………………………………………….12اهداف اختصاصي…………………………………………………………………………………………………13سئوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………131ـ 4ـ تعريف متغيرها و اصطلاحات…………………………………………………………………………….13فصل
دوم: پيشينه
تحقيق…………………………………………………………………………………………….16مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………172ـ 1ـ‌ پيش دبستاني و تاريخچه آن در جهان و ايران………………………………………………………172ـ
2ـ‌ مهارت
اجتماعي………………………………………………………………………………………………23همكاري……………………………………………………………………………………………………………26 خويشتن‌داري……………………………………………………………………………………………………29

قاطعيت……………………………………………………………………………………………………………30مسئووليت‌پذيري………………………………………………………………………………………………….332ـ‌3ـ يافته‌هاي پژوهشي در زمينه پيش دبستاني……………………………………………………………..36فصل سوم: روش تحقيق ……………………………………………………………………………………………40مقدمه………………………………………………………………………………………………………………413ـ 1ـ طرح تحقيق…………………………………………………………………………………………………413ـ
2ـ جامعه
آماري…………………………………………………………………………………………………413ـ
3ـ حجم نمونه
…………………………………………………………………………………………………423ـ
4ـ ابزار
اندازه‌گيري………………………………………………………………………………………………42مقياس درجه‌بندي مهارت اجتماعي……………………………………………………………………………..423ـ 5ـ روش اجرا………………………………………………………………………………………………….443ـ 6ـ روشهاي آماري تجزيه و تحليل داده‌ها……………………………………………………………….44فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها…………………………………………………………………………..45مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….464ـ 1ـ نتايج مربوط به مؤلفه‌هاي مهارت اجتماعي……………………………………………………………464ـ 2ـ يافته‌هاي استنباطي تحقيق…………………………………………………………………………………50سئوال

اول……………………………………………………………………………………………………………50سئوال

دوم……………………………………………………………………………………………………….51سئوال

سوم……………………………………………………………………………………………………….52سئوال

چهارم…………………………………………………………………………………………………………53فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري…………………………………………………………………………………..54مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….555ـ 1ـ خلاصه‌اي از هدف تحقيق………………………………………………………………………………555ـ 2ـ‌ نتايج توصيفي تحقيق……………………………………………………………………………………..56سوال

اول…………………………………………………………………………………………………………….56سوال

دوم…………………………………………………………………………………………………………..57سوال

سوم…………………………………………………………………………………………………………58سوال

چهارم………………………………………………………………………………………………………..59نتيجه‌گيري كلي…………………………………………………………………………………………………605ـ 3ـ محدوديتهاي پژوهش……………………………………………………………………………………..605ـ 4ـ پيشنهادها…………………………………………………………………………………………………61منابع……………………………………………………………………………………………………………..62پیوست…………………………………………………………………………………………………………65ظمیمه……………………………………………………………………………………………………………..96 مقدمهسرمايه‌گذاري
براي تربيت صحيح كودكان يك جامعه، در واقع سرمايه‌گذاري بنيادين اقتصادي،
اجتماعي، اخلاقي و فرهنگي در جامعه است. شناختن نيازهاي واقعي و طبيعي
كودكان و ارضاي صحيح آنها مي‌تواند آنها را به سوي يك زندگي سالم و لذت بخش
متكي به خويشتن و بهره مند از استقلال منطقي، علمي و عملي راهنمايي كند.براي
تحقق اين امر آموزش و پرورش وظيفه‌اي خطير و مهم بر عهده دارد. زيرا علاوه
بر رشد فكري دانش‌آموزان بايد زمينه‌هاي رشد و تربيت فردي و اجتماعي آنان
را نيز فراهم سازد. به همين خاطر بايد در صدد تنظيم و اجراي برنامه‌هايي
جهت رشد و تربيت اجتماعي در دانش‌آموزان باشد. (عباسي، 1375).يكي
از ميزانهاي مهم در انتخاب مطالب درسي، سازمان دادن به اين مطالب، تعيين
هدفهاي تربيتي و اتخاذ روشهاي مناسب در تدريس، جنبه رشد اجتماعي [3] شاگردان است. (شريعتمداري، 1379).انسان
اصالتاً موجودي اجتماعي است و جنبه اجتماعي رشد كودك پايه و اساس زندگي
انساني را تشكيل مي‌دهد. لازمه زندگي اجتماعي، آمادگي رواني، برخورداري از
مهارتهاي اجتماعي، اعتماد به نفس و قدرت سازگاري اجتماعي است.پس بدون ترديد از نظر اجتماع مهمترين بعد شخصيت افراد، بعد اجتماعي شخصيت ايشان است. (افروز،1381).از
جمله عوامل اجتماعي شدن كودكان، كودكستان و پيش دبستاني است. محيط
كودكستان در واقع اولين برخورد با گروه همسالان را براي كودك فراهم
مي‌نمايد. كودك بايد در كودكستان روشي را پيش گيرد كه با رفتار او در
خانواده متفاوت است. در واقع برنامه‌ها و فعاليتهاي خاص كودكان براي
دستيابي به اهداف مختلفي نظير توسعه مهارتهاي اجتماعي كودكان در مراكز پيش
دبستاني با استفاده از فعاليتهايي مانند پرورش حس مسووليت پذيري، تقويت
انديشه، رعايت حقوق خود و ديگران. آمادگي و توانايي در توجه به مالكيت و
تملك اشياء مربوط به ديگران، آشنايي با قوانين و مقررات خانه، مدرسه، محله و
جامعه، ايجاد علاقه به بازي و فعاليتهاي گروهي، زمينه رشد مهارتهاي
اجتماعي و سازگاري اجتماعي را فراهم مي‌كند. (نقدي،1380).با
توجه به اينكه تحقيقات گسترده‌اي كه تاثير پيش دبستاني را بر رشد اجتماعي
كودكان بسنجد به حد كافي صورت پذيرفته است،‌و همچنين پژوهشهاي انجام شده در
اين زمينه اغلب در كشورهاي ديگر و با فرهنگي متفاوت از فرهنگ كشور ما صورت
گرفته، ضرورت انجام اين تحقيق مشخص مي‌شود.و……………

 
پرداخت و دانلود

برچسب ها:
رشد مهارت هاي اجتماعي رشد دانش‌آموزان پايه اول ابتدايي تجربه دانش‌آموزان پيش دبستاني بدون تجربه تجربه پيش دبستاني دانش‌آموزان پيش دبستاني پيش دبستاني دانلود تحقیق دانلود رایگان تحقیق دانلود تحقیق آماده دانلود تحقیق

تحلیل مقایسه ای عملی، تئوری و اجزاء محدود فرآیند کشش عمیق به منظور بررسی پارامترهای موثر فرآیندی د

اجزاء,بررسی,پارامترهای,تئوری,تحلیل,عملی,عمیق,فرآیند,فرآیندی,کشش,محدود,مقایسه ای,منظور,موثر بازدید کننده محترم محتوای فایل تحلیل مقایسه ای عملی، تئوری و اجزاء محدود فرآیند کشش عمیق به منظور بررسی پارامترهای موثر فرآیندی د برای شما در دسترس است دانلود فایل خلاصه پایان نامه:…

پروپوزال آماده ارشد مدیریت بررسی رابطه ساختار سرمایه و سودآوری بانک

پروپوزال آماده ارشد مدیریت,پروپوزال آماده ارشد مدیریت بررسی رابطه سرمایه فکری با مدیریت ارتباط با مشتریان بانک,دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان,رابطه ساختار سرمایه و سودآوری بانک,ساختار سرمایه,سودآوری…

پرسش نامه در مورد محصول گلرنگ

Energy,Life cycle assessment,Safflower,ارزیابی,اقتصادی,انرژی,پایان نامه,پرسشنامه,چرخه حیات,چرخه زندگی,دانشگاه تهران,دانه گلرنگ,دانه های روغنی,روغن گلرنگ,زمینه,زیست,غلات,کشت گلرنگ,گلرنگ,محیط زیست,محیطی,مقاله,مناسب بازدید کننده محترم محتوای فایل پرسش نامه در مورد محصول گلرنگ برای شما در دسترس است دانلود فایل گلرنگ یا کاجیره یا…

انتخاب و معرفی محصول

انتخاب,محصول,معرفی بازدید کننده محترم محتوای فایل انتخاب و معرفی محصول برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود مقاله انتخاب و معرفی محصولنوع فایل : Word تعداد صفحات : 20فهرست و پیشگفتار الف- انتخاب محصولقابل ذکر است که برای انتخاب محصول با…

تحقیق کامل درباره مدیریت آموزشی Educational Management

ارزشیابی عملکرد مدیران,تربیت مدیر آموزشی,تعریف مدیریت آموزشی,دانلود تحقیق مدیریت آموزشی,رهبری آموزشی,روحیه مربیان آموزشی,فرماندهان گروهان های,مدیریت آموزشی Educational Management,مهارت سه گانه مدیریت,وظائف مدیران اموزشی,وظایف رهبری آموزشی بازدید کننده محترم محتوای فایل تحقیق کامل درباره مدیریت آموزشی…

پرسشنامه ارتباط توسعه منابع انسانی با رضایت شغلی کارکنان

ارتباط توسعه منابع انسانی با رضایت شغلی کارکنان,پرسشنامه,پرسشنامه ارتباط توسعه منابع انسانی با رضایت شغلی کارکنان,توسعه منابع انسانی,دانلود پرسشنامه ارتباط توسعه منابع انسانی با رضایت شغلی کارکنان,رضایت شغلی کارکنان بازدید کننده محترم محتوای فایل پرسشنامه…

ارزيابي تحليلي مقاومت و سختي جانبي قابهاي فولادي سرد نورد شده با مهاربند ضربدري

روشهاي مهاربندي,قاب فولادي سردنورد شده,مدلسازي عددي,مقاومت جانبي بازدید کننده محترم محتوای فایل ارزيابي تحليلي مقاومت و سختي جانبي قابهاي فولادي سرد نورد شده با مهاربند ضربدري برای شما در دسترس است دانلود فایل ارزيابي تحليلي…

پروپوزال ارشد تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قراردادها

پروپوزال ارشد تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قراردادها,تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قراردادها,دانلود پروپوزال ارشد تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قراردادها,نظریه اقتصادی قراردادها بازدید کننده محترم محتوای فایل پروپوزال ارشد تحلیل عمل به نظریه اقتصادی…

دانلود تحقیق کمک پایان نامه روشهای مدیریت ، بيخطر سازی و دفن مواد زاید خطرناک

بيخطر,پایان,تحقیق,خطرناک,دانلود,دفن,روشهای,زاید,سازی,کمک,مدیریت,مواد,نامه بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود تحقیق کمک پایان نامه روشهای مدیریت ، بيخطر سازی و دفن مواد زاید خطرناک برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود تحقیق کمک پایان نامه روشهای مدیریت ، بيخطر…

دانلود پاورپوینت عمران - ماشین آلات حفاری تونل

پروژه,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت عمرانی,دانلود رایگان پاورپوینت,عمران,ماشین آلات حفاری تونل بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود پاورپوینت عمران - ماشین آلات حفاری تونل برای شما در دسترس است دانلود فایل   پرداخت و دانلود برچسب ها:…