داده کاوی در بانکداری الکترونیکی

Data Mining,Electronic B,استاندارد,امنیت,بازاریابی,بانکداری الکترونیک,پیش بینی,تشخیص تقلب,جذب و حفظ مشتری,داده کاوی,داده کاوی در بانکداری الکترونیک,داده کاوی در تشخیص کلاهبرداری,دسته بندی,مدیریت ریسک,مدیریت مخاطرات,مشکلات داده کاوی
بازدید کننده محترم محتوای فایل داده کاوی در بانکداری الکترونیکی برای شما در دسترس است

دانلود فایل

عنوان                                                                                                                        صفحه   فصل 1 مقدمه ………………………………………………………………………………….. . 1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… 4 1-2 داده کاوی چیست؟…………………………………………………………………………………………………….. 4 1-3 مفهوم داده کاوی………………………………………………………………………………………………………… 5 1-4 حلقه داده کاوی………………………………………………………………………………………………………….. 7 1-5 روش های گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………. 7 1-6 شناسایی فرصت های تجاری……………………………………………………………………………………….. 8 1-7 بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………… 10 1-8 هدف ها……………………………………………………………………………………………………………………… 11 1-9 مراحل داده کاوی………………………………………………………………………………………………………… 12 1-10 کاربردها…………………………………………………………………………………………………………………… 13 1-10-1 بازاریابی……………………………………………………………………………………………………………….. 14 1-10-2 مدیریت ریسک……………………………………………………………………………………………………. 15 1-10-3 تشخیص تقلب…………………………………………………………………………………………………….. 15 1-10-4 جذب و حفظ مشتری…………………………………………………………………………………………… 15 1-11 انواع داده کاوی…………………………………………………………………………………………………………. 16 1-12 فعالیتهای داده کاوی………………………………………………………………………………………………… 16 1- 12-1 دسته بندی……………………………………………………………………………………………… 17 1- 12-2 تخمین……………………………………………………………………………………………………. 17 1- 12-3 پیش بینی……………………………………………………………………………………………….. 17 1- 12-4 دسته بندی شباهت ………………………………………………………………………………… 18 1- 12-5 خوشه بندی…………………………………………………………………………………………….. 18 1- 12-6 توصیف و نمایه سازی……………………………………………………………………………….. 21 1-13 مدل های داده کاوی…………………………………………………………………………………………………. 21 1-13-1 شبکه های عصبی……………………………………………………………………………………… 21 1-13-2 درخت تصمیم…………………………………………………………………………………………… 22 1-13-3 استنتاج قوانین………………………………………………………………………………………….. 22 1-13-4 رگرسیون………………………………………………………………………………………………….. 22 1-13-5 مدلهای جمعی تعمیم یافته………………………………………………………………………… 23 1-14 اهمیت و علت طرح داده کاوی…………………………………………………………………………………… 23 1-15 مشکلات سیستم های داده کاوی………………………………………………………………………………. 24 فصل 2 مفاهيم بانکداری ا 2-1 بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………… 26 2-1- 1 تعریف………………………………………………………………………………………………………… 26 2-1 -2 مزایا……………………………………………………………………………………………………………. 27 2-1-3 ابزارها………………………………………………………………………………………………………….. 28 2-1-4 چالش‌ها………………………………………………………………………………………………………. 29 2-1-5 نقش داده کاوی در بانکداری الکترونیک………………………………………………………… 33 2-1-6 نقش داده کاوی در مدیریت ریسک صنعت بانکداری ……………………………………… 34 2-1-7 نقش داده کاوی در تشخیص کلاهبرداری صنعت بانکداری……………………………… 34 2-1-8 جذب و حفظ مشتری در صنعت بانکداری با داده کاوی…………………………………… 35 فصل 3 معرفی و بررسی چارچوب امنيتی…………………………………………………………………………. .. 3-1 استانداردها……………………………………………………………………………………………………………. 37 3-1-1 فوائد استاندارد و لزوم پیاده سازی…………………………………………………………………. 37 3-1-2 تعریف خط مشی امنیتی………………………………………………………………………………. 39 3-1-3 تحلیل و شناسایی مخاطرات و چالش های امنیتی………………………………………….. 40 3-1-4 مدیریت مخاطرات……………………………………………………………………………………….. 40 3-1-5 انتخاب روش های کنترلی…………………………………………………………………………….. 41 فصل 4 جمع بندی…………………………………………………………………………………………………… .. 4-1 نتایج حاصل از تحقیق………………………………………………………………………………………………… 44 منابع…………………………………………………………………………………………………………………..

 
پرداخت و دانلود

برچسب ها:
داده کاوی بانکداری الکترونیک استاندارد بازاریابی مدیریت ریسک تشخیص تقلب جذب و حفظ مشتری دسته بندی پیش بینی مشکلات داده کاوی داده کاوی در تشخیص کلاهبرداری امنیت داده کاوی در بانکداری الکترونیک مدیریت مخاطرات Data Mining Electronic B

دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت - تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک ها

پروپوزال آماده ارشد مدیریت,پروپوزال آماده ارشد مدیریت تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک ها,تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سر,دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت تاثیر رهبری امنیت مدار بر رفتار کارکنان…

بررسي عوامل موثر بر راندمان کوره هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خو

آناليز,برداري,بررسي,بهره,دوار,ديدگاه,راندمان,سيمان,شيميايي,عوامل,کوره,موثر,هاي بازدید کننده محترم محتوای فایل بررسي عوامل موثر بر راندمان کوره هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خو برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود پایان نامه بررسي عوامل موثر…

پروپوزال آماده ارشد جغرافیا بررسی جاذبه های طبیعی در توسعه توریسم با تاکید بر اقلیم

پروپوزال آماده ارشد جغرافیا بررسی جاذبه های گردشگری دهستان و تاثیر آن در توریسم استان,توسعه توریسم با ت,جاذبه های طبیعی,دانلود پروپوزال آماده ارشد جغرافیا,دانلود پروپوزال آماده ارشد جغرافیا بررسی توزیع تراکم جمعیت شهری با استفاده…

بهسازي مدلهاي طراحي قوسهاي عمودي

كلمات كليدي : قوس قائم,مسافت ديد,منحني اتصال بازدید کننده محترم محتوای فایل بهسازي مدلهاي طراحي قوسهاي عمودي برای شما در دسترس است دانلود فایل بهسازي مدلهاي طراحي قوسهاي عمودي  Fulltext  نويسند‌گان: [ حسن ذوقي ]…

پروپوزال آماده ارشد مدیریت تاثیر ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام شرکت

پروپوزال آماده ارشد مدیریت,پروپوزال آماده ارشد مدیریت تاثیر ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام شرکت,تاثیر ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام شرکت,دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت تاثیر رهبری امنیت مدار بر رفتار کارکنان,ساختار سرمایه,نقد شوندگی…

تحقیق و پیشینه تحقیق استرس شغلی و فرسودگی شغلی

استرس شغلی,انواع فرسودگي شغلي,پيامدهاي فشار عصبي,فرسودگی شغلی,فشار رواني بازدید کننده محترم محتوای فایل تحقیق و پیشینه تحقیق استرس شغلی و فرسودگی شغلی برای شما در دسترس است دانلود فایل تعداد صفحات 59شغل چيست ................................................................................................ حرفه…

پروپوزال آماده ارشد مدیریت بررسي موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب بانک

پروپوزال آماده ارشد مدیریت,پروپوزال آماده ارشد مدیریت بررسي موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب بانک,دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان,مدیریت شعب بانک,موانع کارآفرینی سازمانی بازدید کننده محترم محتوای…

پروپوزال ارشد مدیریت ارتباط رهبری خدمتگزار و عملکرد کارکنان

ارتباط رهبری خدمتگزار و عملکردکارکنان,پروپوزال ارشد مدیریت,پروپوزال ارشد مدیریت ارتباط رهبری خدمتگزار و عملکرد کارکنان,دانلود پروپوزال ارشد مدیریت ارتباط رهبری خدمتگزار و عملکرد کارکنان,رهبری خدمتگزار,عملکرد کارکنان بازدید کننده محترم محتوای فایل پروپوزال ارشد مدیریت ارتباط…

تحقیق رشته حقوق - آزادی مشروط

سیاست های کیفری کاهش جمعیت زندان,شرایط شکلی اعطای آزادی مشروط,شرایط ماهوی اعطای آزادی مشروط,فواید آزادی مشروط,کاهش مجازات حبس,مبانی اهداف آزادی مشروط,مجازات های جایگزین حبس,نظریه های مشورتی آزادی مشروط بازدید کننده محترم محتوای فایل تحقیق رشته…

پاورپوینت خواص مکانیکی و فیزیکی تخته چندلا ساخته شده از ونیر (روکش)های اصلاح نشده و اصلاح شده حرارتی

ترجمه مقاله خواص مکانیکی و فیزیکی تخته چندلا,ترجمه مقاله روکش های اصلاح شده حرارتی,خواص فیزیکی تخته چندلا,خواص مکانیکی تخته چندلا,خواص مکانیکی و فیزیکی تخته چندلا,روکش های اصلاح نشده و اصلاح شده حرارتی,مقاله خواص مکانیکی و…